Sparsh Khanchandani and Prerna Wanvari in &TV’s Tujhse Naraz Nahi Zindagi